ترانهٔ «نؤرۊزبل أمؤندره» منتشر شد!

موزیک آلترناتیو راک «نؤرۊزبل أمؤندره | Nowruzbal is coming» با آهنگسازی و خؤندشگری آرش شفیعی ثابت و همچنین نویسندگی متن ترانۀ گیلکی به قلم دیمه‌مج، به مناسبت نؤرۊزبل ۱۵۹۳ دیلمی انتشار یافت.

ترؤنه وؤت

نؤرۊزبل أمؤندره، نؤرۊزبل أمؤندره، نؤرۊزبل أمؤندره هأنده (۲)
ویریزید جأغله’ن، کرأ هیمه ؤ آتش أمه‌رأ دۊخانه
رئک ؤ کؤر ویریزید، نؤرۊز ٚ تش شیمی غم ؤ غۊرصه’ سۊجانه
ایوارده آتش ٚ دؤر گردٚکله، گۊرۊم گۊرۊم گۊرۊم بل!
دیپیچسته همه جیگا، تۊنم ایشتاوی؟ نؤرۊزبل ٚ اۊخانه!
نؤرۊزبل أمؤندره، نؤرۊزبل أمؤندره، نؤرۊزبل أمؤندره هأنده!
کؤهنه سالی شؤندره، بیجار ٚ دیل وابؤندره، تی مچچه سر دۊبؤندره، خأنده! (۲)
بلأگیر أمی دیلان ٚ تۊشکه’ واکۊن، نؤرۊز تش
ظۊلم ؤ دۊشمنی’ زمین ٚ جیر جۊکۊن، نؤرۊز تش
تۊ ولان أما کس‌کس’ جخترأدیم، نؤرۊز تش
شادی گرمایأ أمی جان دۊکۊن، نؤرۊز تش
نؤرۊزبل أمؤندره، نؤرۊزبل أمؤندره، نؤرۊزبل أمؤندره هأنده!
کؤهنه سالی شؤندره، بیجار ٚ دیل وابؤندره، تی مچچه سر دۊبؤندره، خأنده! (۲)

نؤرۊز ٚ تش شیمی غم ؤ غۊرصه’ سۊجانه!

می‌توانید این ترانۀ دلنشین را از اینجا نیز دانلود کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *