کس‌به‌کس کؤرؤنا ویرۊجأنیم!

دئه ألؤن همه دؤنیم کؤرؤنا چیسه ؤ چۊتؤ همه دۊنیاى-ه خۊشˇ دسˇ میئن بیته-دأنه! ای ویرۊس پستاندارؤن ؤ پرندگؤنˇ میئن رایجه ولی دسامبر ما ۲۰۱۹، وۊهانˇ میئن انسؤن-ه مؤنتقلابؤ. (ویشته بۊخؤنیم: ویکیپدیا گیلکی ؤ مازرۊنی) ای ویرۊس ماهانˇ هواپیمایی مؤسافربری جی بۊما ایرؤن ؤ ألن خئلی شهرؤن اۊنˇ أمرأ درگیرن.
ای ویرۊس سندجؤرؤن یا بیمارؤن-ه تؤنه بکۊشأنی! پس بیئن ای نؤکات-ه رعایت بکۊنیم، کسن-ه یاور بدیم، خؤدمؤن دس به کارأبیم ؤ أمی شهرؤن-ه ضدعفۊنی بکۊنیم.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *