آرشیو برچسب ها: هفت‌تپه

قصۀ یک شورای دانشجویی ناکام و بیانیه‌ای که قرائت نشد‍!

شورای دانشجویی در قاموس تشکلات کارگری

پیشگفتار نطفۀ قصه‌ای که در ادامه برایتان نقل خواهم‌کرد؛ به‌مجردی بسته شد که انجمن علمی‌ رشتۀمان، در کانال تلگرام خود، فراخوانی را مبنی بر تشکیل شورایی داوطلبانه برای برگزاری هرچه بهتر دورهمی شب یلدا اطلاع‌رسانی نمود؛ آن زمان بود که فرصت را غنیمت شمردم و بی‌درنگ به کمک دوستانم در شورا شتافتم.